Saturday, June 22, 2013

Al-'abd

Assalamualaykum warahmatullahi wabarakatuh.

Perbincangan oleh Ustaz Ridhuan Rahmat.

Tiga perkara yang berkaitan dengan al-'abd:

1. Perlu ada sifat penyerahan.
Iaitu yakin. Yakin bahawa segala2nya adalah kerana Allah.
Semuanya perlu mengikuti ketetapan yang telah ditentukan Allah.
Ini jelas seperti hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam tawaf wida' agar kita perlu hidup berdasarkan alQuran dan As-sunnah.

La in syakartum la azidannakum
Jika kamu bersyukur maka aku tambahkan nikmat bagimu.

Antara nikmat Allah adalah nikmat islam dan iman.

Wa la in kafartum li azabi lashadid
Dan jika kamu kufur bagimu azab yang keras

Menurut Dr Abd Karim Zaidan, beliau mengkaji ayat2 alQuran dan membahagikan ayat2 tersebut kepada beberapa bahagian.
- 1000 dari 6000 ayat adalah ayat perintah
- 1000 lagi adalah larangan Allah

Sebagai 'abd, berapakah antara perkara yang diperintahkan tersebut yang telah dilakukan.

2. Menerima segala apa yang telah ditentukan oleh Allah

Menerima segalanya samada dalam keadaan suka atau tidak suka. Redha.
Perlu menerima kerana ada hak Allah yang perlu ditunaikan. Redha setelah berusaha.

Redha Allah adalah dengan menerima Islam sebagai agama.

3. Melakukan sesuatu hanya kerana Allah.

Lillahi rabbil 'alamin.

No comments:

Post a Comment