Sunday, May 26, 2013

Surah Yunus: 81 - Menewaskan sihir

Salam alaykum,

Come across this and found it interesting and would like to share. Hopefully it's beneficial to many when need to:

Dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Laits, iaitu Ibnu Abi Salim, dia berkata, " Telah sampai kepadaku bahawa ayat-ayat tersebut adalah penangkal dari gangguan sihir dengan izin Allah. Ia dibacakan dalam sebuah bejana yang diisi air kemudian disiramkan di kepala orang yang terkena sihir. Ayat-ayat tersebut terdapat dalam surah Yunus ayat 81, ayat lainnya surah al-A'raf ayat 118-121 dan ayat 69 surah Thaha." (Tafsir Ibnu Katsir, 2/427).

Wallahua'lam.

No comments:

Post a Comment